Teadmised
Teadmised.htmlshapeimage_4_link_0
Elektripaigaldiste käit
Moderniseerimine
Moderniseerimine.htmlshapeimage_6_link_0
Hooldus
Hooldus.htmlshapeimage_7_link_0
FirmastFirmast.htmlshapeimage_8_link_0
KontaktidKontaktid.htmlshapeimage_9_link_0
Avaleht
Avaleht.htmlshapeimage_10_link_0
 

Käidukorraldus on kohustuslik kõigile hoonetele, mille peakaitse on suurem kui 100 Amprit. Käidukorralduse eesmärk on tagada hoone elektrisüsteemi ohutus ja tõrgeteta toimimine.

EUROLIFT pakub teile terviklikku lahendust hoone elektrisüsteemi korrashoidmiseks.


    EUROLIFT pakutavad teenused:

  1. koostame käidukava ja tööde teostamise korra,

  2. üldelektrisüsteemi korralised hooldustoimingud,

  3. teavitame hooldustööde käigus ilmnenud puudustest,

  4. elektripaigaldise korralised kontrolltoimingud.

Elektripaigaldiste käit ja käidukava.